Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Όμιλος Nestlé - Ετήσια αποτελέσματα 2011

Back to Press releases
Αθήνα,
21.02.2012

Ετήσια αποτελέσματα 2011: 7.5% οργανική ανάπτυξη, +60 μονάδες βάσης βελτίωση περιθωρίου

 • Πωλήσεις 83,6 δις. ελβετικά φράγκα, οργανική ανάπτυξη 7,5%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 3,9%
 • Λειτουργικά κέρδη 12,5 δις ελβετικά φράγκα, περιθώριο 15,0%, +60 μονάδες βάσης/ +90 μονάδες βάσης σε σταθερό νόμισμα
 • Ενίσχυση θέσης στην αγορά σε παγκόσμιο επίπεδο, με +13,3% ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές και +4,3% στις ανεπτυγμένες
 • Συνεχής επένδυση στην καινοτομία και σε πλατφόρμες ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συνεργασιών με Κίνα και της Nestlé Health Science
 • Συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή 3,08 ελβετικά φράγκα, αύξηση 7,8% σε σταθερά νομίσματα
 • Προτεινόμενο μέρισμα 1,95 ελβετικά φράγκα ανά μετοχή
 • Θετικές προβλέψεις για το 2012: Οργανική ανάπτυξη 5-6%, βελτίωση περιθωρίου και συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή σε σταθερά νομίσματα

Ο Paul Bulcke, Διευθύνων Σύμβουλος της Nestlé, δήλωσε: «Το 2011 πετύχαμε καλές επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα, τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες αγορές. Ήταν μια δύσκολη χρονιά, και δεν περιμένουμε το 2012 να είναι ευκολότερο. Συνεχίσαμε να επενδύουμε για το μέλλον και να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας σε όλο τον κόσμο. Έχουμε αναπτύξει νέες εταιρικές συνεργασίες στην Κίνα. Η Nestlé Health Science έκανε μια καλή αρχή. Η καινοτομία μας δημιουργεί ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες, είτε φέρνοντας νέους καταναλωτές για τα προϊόντα μας στις αναδυόμενες αγορές είτε χτίζοντας στη δέσμευση στα προϊόντα μας από τους καταναλωτές μας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Οι άνθρωποί μας είναι ευθυγραμμισμένοι με το στρατηγικό χάρτη πορείας μας, ο οποίος στη νέα, σημερινή πραγματικότητα είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ, για να ενισχύσουμε τη βιώσιμη βελτίωση της απόδοσής μας. Βρισκόμαστε επομένως καλά τοποθετημένοι το 2012 για να υλοποιήσουμε το μοντέλο της Nestlé για οργανική ανάπτυξη μεταξύ 5% και 6%, καθώς και ένα βελτιωμένο περιθώριο λειτουργικού κέρδους και συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή σε σταθερά νομίσματα».

Σημείωση: Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Nestlé προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στην παρουσίαση για τα έσοδα και τα λειτουργικά κέρδη από τον Ιανουάριο του 2011 που δεν έχουν καμία επίδραση στα καθαρά κέρδη και κέρδη ανά μετοχή. Τα στοιχεία του 2010 έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις αλλαγές ώστε να υπάρχει βάση σύγκρισης, η οποία δε λαμβάνει υπ’ όψιν την πώληση της Alcon, με εξαίρεση τα κέρδη ανά μετοχή και τη ρευστότητα, που περιλαμβάνουν και τη συνεισφορά της Alcon. Τα παραπάνω αντανακλώνται στην ανάλυση που ακολουθεί.

Vevey, 16 Φεβρουαρίου 2012 – Για το 2011, ο Όμιλος Nestlé ανακοίνωσε πωλήσεις 83,6 δις. ελβετικών φράγκων και οργανική ανάπτυξη 7,5%, που έρχονται να προστεθούν στους καλούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών. Η οργανική ανάπτυξη συνίσταται κατά 3,9% σε πραγματική εσωτερική ανάπτυξη και κατά 3,6% στην τιμολογιακή πολιτική. Οι μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών είχαν αρνητικό αντίκτυπο της τάξεως του 13,4% και οι εκχωρήσεις ενεργητικού, πλην των αποκτήσεων, ένα επιπλέον 4,2%, κυρίως από την πώληση της Alcon. Εξαιρούμενης της επίδρασης της πώλησης της Alcon, οι πωλήσεις σημείωσαν πτώση της τάξεως του 4,8%.

·        Τα λειτουργικά κέρδη (trading operating profit) του Ομίλου ανήλθαν σε 12,5 δις. Ελβετικά φράγκα. Το περιθώριο αυξήθηκε κατά 60 μονάδες βάσης (90 μονάδες βάσης σε σταθερό νόμισμα) στο 15,0%.

·        Το πρόγραμμα “Nestlé Continuous Excellence σε όλους τους τομείς της εταιρείας συνέχισε να έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές εξοικονομήσεις που ξεπέρασαν τους στόχους, βοηθώντας στη μερική εξισορρόπηση των μεγάλων πιέσεων από το κόστος των εισροών.

·        Το υψηλότερο κόστος των εισροών αύξησε το κόστος των αγαθών που πωλήθηκαν κατά 190 μονάδες βάσης.

·        Τα συνολικά έξοδα marketing μειώθηκαν κατά 100 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα κυρίως της αξιοποίησης των υποδομών πωλήσεων και marketing. Το απευθείας marketing στους καταναλωτές παρέμεινε σχεδόν στα ίδια επίπεδα έπειτα από δύο χρόνια διψήφιων αυξήσεων, που μας επέτρεψαν να ενισχύσουμε περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά στις περισσότερες κατηγορίες.

·        Τα έξοδα διαχείρισης μειώθηκαν κατά 80 μονάδες βάσης.

·        Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 9,5 δις. ελβετκά φράγκα, αυξημένα κατά 8,1% σε σχέση με πέρυσι (on a continuing basis).

·        Τα συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αυξήθηκαν κατά ,8% σε σταθερά νομίσματα.

·        Η ταμειακή ροή από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθε στα 9,8 δις. ελβετικά φράγκα, επίπεδα  παρόμοια με αυτά του 2010 εξαιρούμενης της ταμειακής ροής από την πώληση της Alcon το 2010 και της επίδρασης των μεταβολών των συναλλαγματικών ισοτιμιών το 2011.

Επισκόπηση δραστηριοτήτων

·        Ο Όμιλος Nestlé συνέχισε να αναπτύσσεται σε όλες τις περιοχές του κόσμου, με 5,0% οργανική ανάπτυξη στην Ευρώπη, 6,4% σε Βόρεια και Νότια Αμερική και 3,1% σε Ασία, Ωκεανία και Αφρική. Οι δραστηριότητές μας αυξήθηκαν κατά 13,3% στις αναδυόμενες αγορές και κατά 4,3% στις ανεπτυγμένες αγορές.

·        Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους του Ομίλου συνολικά και σε πολλές από τις δραστηριότητές μας βελτιώθηκε σε μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από σοβαρές κοστολογικές πιέσεις και έντονο ανταγωνισμό σε όλο τον κόσμο. H διαχείριση της ανάπτυξης σε συνδυασμό με το πρόγραμμα “Nestlé Continuous Excellence” είχαν σημαντική συνεισφορά στη βελτίωση.

·        Συνεχίσαμε να χτίζουμε τις δυνατότητές μας, επενδύοντας σε τομείς μελλοντικής ανάπτυξης. Οι δύο νέες μας συνεργασίες με τη Yinlu και τη Hsu Fu Chi θα αυξήσουν τη δέσμευσή μας στους καταναλωτές της Κίνας. Η Nestlé Health Science και το Nestlé Institute of Health Sciences έκαναν μια καλή αρχή στο πρώτο έτος λειτουργίας τους. Οι εν λόγω πρωτοβουλίες σε συνδυασμό με άλλες επενδύσεις δημιουργούν τις βάσεις για μεγάλη ανάπτυξη στο μέλλον.

Ζώνη Βόρειας και Νότιας Αμερικής

Πωλήσεις 26,8 δις. ελβετικά φράγκα, οργανική ανάπτυξη 6,2%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 1,1%, περιθώριο οργανικού κέρδους 18,4%, -30 μονάδες βάσης.

·         Σημειώθηκε ανάπτυξη τόσο στη Βόρεια Αμερική όσο και στη Λατινική Αμερική.

·         Στη Βόρεια Αμερική οι περισσότεροι από τους τομείς δραστηριότητάς μας συνέβαλαν στη θετική απόδοση, παρά τη μέτρια ψυχολογία των καταναλωτών. Η κατηγορία της πίτσας ενίσχυσε την ηγετική της θέση έναντι των ανταγωνιστών, με μία καλή απόδοση από την DiGiorno. Η κατηγορία του παγωτού σημείωσε αύξηση στα σνακ, τα Häagen-Dazs και τα Skinny Cow. Η επέκταση του brand Skinny Cow στις σοκολάτες έγινε οδηγός της ανάπτυξης στην εν λόγω κατηγορία. Η κατηγορία του στιγμιαίου καφέ πέτυχε καλή ανάπτυξη με τους Taster's Choice και Nescafé Clásico. Το brand Coffee-mate ωφελήθηκε από το επιτυχημένο λανσάρισμα του Natural Bliss. Η κατηγορία των κατεψυγμένων συνέχισε να είναι γεμάτος προκλήσεις, αλλά το brand Lean Cuisine διατήρησε το μερίδιό του. Οι ζωοτροφές ενίσχυσαν την ηγετική τους θέση στην αγορά, με ισχυρή ανάπτυξη από τα Purina ONE Beyond και Dog Chow, και κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιό τους στο σύνολο των κατηγοριών και καναλιών.

·         Διψήφια ήταν η ανάπτυξη στη Λατινική Αμερική, όπου η ζήτηση παρέμεινε υψηλή. Αρκετές ήταν οι αγορές στις οποίες καταγράφηκε διψήφια ανάπτυξη, με προεξάρχουσα αυτήν του Μεξικό. Ήταν μια παρόμοια περίπτωση σε πολλές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των αναψυκτικών σε σκόνη, με τα Nescau και Nestea, του στιγμιαίου καφέ, με τον Nescafé, και των μαγειρικών προϊόντων που φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου. Τα προϊόντα Maggi πέτυχαν άριστη ανάπτυξη σε αγορές-κλειδιά, με τη βοήθεια των επιτυχημένων λανσαρισμάτων νέων καινοτομιών, των κύβων Maggi Doble Gusto και των ζωμών Maggi Caldo Casero. Όσον αφορά στο κομμάτι των ζωοτροφών, τα Purina Proplan, Dog Chow καιCat Chow επίσης σημείωσαν διψήφια ανάπτυξη.

·         Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους της Ζώνης μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης, καθώς το υψηλότερο κόστος των εισροών δεν εξισορροπήθηκε πλήρως από την αποδοτικότητα (efficiencies) και την τιμολογιακή πολιτική.

Ζώνη Ευρώπης

Πωλήσεις 15,2 δις. ελβετικά φράγκα, οργανική ανάπτυξη 4,0%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 1,8%, λειτουργικό περιθώριο κέρδους 15,6%, + 230 μονάδες βάσης

·         Σημειώθηκε ανάπτυξη τόσο στη Δυτική όσο και στην Κεντρική/ Ανατολική Ευρώπη.

·         Στη Δυτική Ευρώπη όλες οι αγορές ξεπέρασαν τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και πέτυχαν πραγματική εσωτερική ανάπτυξη. Συλλογικά, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία πέτυχαν 3,7% οργανική ανάπτυξη. Η Γαλλία, το Βέλγιο και η Μεγάλη Βρετανία πήγαν καλά. Όλες οι βασικές κατηγορίες αυξήθηκαν, ενώ ανάμεσά τους ξεχώρισαν ο στιγμιαίος καφές, τα μαγειρικά προϊόντα απλής ψύξης, τα κατεψυγμένα προϊόντα πίτσας και οι ζωοτροφές.

·         Στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, η Ουκρανία, η Ρουμανία και η περιοχή της Αδριατικής είχαν δυνατά αποτελέσματα, ενώ οι συνθήκες εμπορίου στη Ρωσία και Πολωνία παρέμειναν σκληρές.

·         Η καινοτομία εξακολούθησε να είναι οδηγός ανάπτυξης στην Ευρώπη, με σημαντική συμβολή από μάρκες όπως οι Nescafé Dolce Gusto και Nescafé Sensazione στην κατηγορία του στιγμιαίου καφέ και Herta στην κατηγορία των μαγειρικών προϊόντων ψυγείου. Η σειρά προϊόντων μαγειρικής Juicy με μπαχαρικά σε σακούλα ψησίματος συνέχισε να ενισχύει σημαντικά την κατηγορία των μαγειρικών προϊόντων Maggi. Η αύξηση των προϊόντων PPPs (Popularly Positioned Products) ήταν υπερδιπλάσια αυτής που επιτεύχθηκε από τη Ζώνη ως σύνολο. Η μάρκα ζωοτροφών Felix πήγε καλά, και ιδιαίτερα το επιτυχημένο λανσάρισμά της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

·         Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της Ζώνης βελτιώθηκε κατά 230 μονάδες βάσης. Βασικοί οδηγοί ήταν η ανάπτυξη στη Δυτική Ευρώπη, η τιμολογιακή πολιτική, η αποδοτικότητα, καθώς και τα οφέλη παλαιότερης αναδιάρθρωσης, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στα συνταξιοδοτικά προγράμματα.

Ζώνη Ασίας, Ωκεανίας και Αφρικής

Πωλήσεις 15,3 δις. ελβετικά φράγκα, οργανική ανάπτυξη 11,9%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 7,9%,  λειτουργικό περιθώριο κέρδους 18,9%, +90 μονάδες βάσης

·         Σημειώθηκε ανάπτυξη τόσο στις αναδυόμενες όσο και στις ανεπτυγμένες αγορές.

·         Η Nestlé έχει μια βαθιά ριζωμένη παρουσία στην περιοχή, που έγινε φανερή από τις τέσσερις επετείους 100 χρόνων: στη Τουρκία το 2009, στις Φιλιππίνες το 2011, στη Μαλαισία και την Ινδία το 2012.

·         Οι αναδυόμενες αγορές παρήγαγαν διψήφια ανάπτυξη. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, τη Νότια Αφρική, η Κεντροδυτική Αφρική παρά τις συγκρούσεις στην Ακτή Ελεφαντοστού, και η Αίγυπτος, παρά τον αναβρασμό που επικρατούσε το μεγαλύτερο μέρος του έτους. Σε ένα ασταθές περιβάλλον, η Ζώνη εστίασε στην επέκταση της διανομής, αποσκοπώντας να εξυπηρετήσει ένα εκατομμύριο επιπλέον μικρά καταστήματα μεταξύ 2010 και 2012. Επενδύσαμε σε επεκτάσεις των γραμμών παραγωγής και νέα εργοστάσια σε όλη τη Ζώνη. Επιπλέον, εγκαθιδρύσαμε πολλά υποσχόμενες συνεργασίες στην Κίνα με τις Yinlu και Hsu Fu Chi.

·         Υπήρξαν πολλές επιτυχημένες πρωτοβουλίες γύρω από τα προϊόντα PPPs, που αποτέλεσαν οδηγούς ανάπτυξης για την ανάπτυξη της Ζώνης. Για παράδειγμα, οι ζωμοί Maggi στην Αφρική και το εμπλουτισμένο γάλα Nido Essentia στην Αίγυπτο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η καινοτομία, με τα επιτυχημένα λανσαρίσματα του Nescafé Milky στην Κίνα, του Nescafé 3:1 στην Ταϊλάνδη, του Nido Fortified σε αρκετές αφρικανικές χώρες και τη συνέχιση του λανσαρίσματος των παγωτών που ξεφλουδίζονται. Ο κόσμος των γεύσεων Maggi και η σειρά noodles επέκτειναν την παρουσία τους σε αγορές σε όλο  το εύρος της Ζώνης.

·         Η απόδοση των ανεπτυγμένων αγορών υποβοηθήθηκε από μία δυνατή χρονιά στην Ιαπωνία, με τους ανθρώπους μας να αντιδρούν γρήγορα και δημιουργικά σε μία αγορά που είχε πληγεί από φυσικές καταστροφές. Καλή ήταν η απόδοση στην αγορά των συστημάτων καφέ με τους Nescafé Dolce Gusto και Barista, καθώς και στην αγορά των premium προϊόντων καφέ με τον Nescafé Koumibaisen. Η KitKat Black επίσης συνέχισε να απολαμβάνει δυνατές πωλήσεις στην περιοχή.

·         Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της Ζώνης βελτιώθηκε κατά 90 μονάδες βάσης, σε μεγάλο βαθμό χάρη στην καινοτομία και την ανανέωση σε όλες της τις περιοχές, αλλά και χάρη σε πρωτοβουλίες σχετικές με τη διανομή, την παραγωγή και τον εφοδιασμό που υποστηρίχθηκαν από το πρόγραμμα “Nestlé Continuous Excellence”.

Nestlé Waters

Πωλήσεις 6,5 δις. ελβετικά φράγκα, οργανική ανάπτυξη 5,2%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 3,4%, λειτουργικό περιθώριο κέρδους 8,0%, +90 μονάδες βάσης.

 • Η Nestlé Waters σημείωσε ανάπτυξη και στις τρεις ζώνες.
 • Στη Βόρεια Αμερική σημειώθηκε ανάπτυξη τόσο στο κανάλι του λιανικού εμπορίου όσο και στο σπίτι και το γραφείο. Το Nestlé Pure Life και οι διεθνείς μάρκες S.Pellegrino, Perrier και Aqua Panna τα πήγαν καλά, εξισορροπώντας ένα σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον για τις τοπικές μάρκες.
 • Στην Ευρώπη σημειώθηκε αύξηση μεριδίου με ισχυρές επιδόσεις στις περισσότερες αγορές, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Μεγάλη Βρετανία.
 • Συνεχίσαμε να αναπτυσσόμαστε με διψήφιους ρυθμούς και να χτίζουμε μια ισχυρότερη παρουσία στις αναδυόμενες αγορές, όπου οι πωλήσεις μας ξεπέρασαν το 1 δις. ελβετικά φράγκα.
 • Το Nestlé Pure Life συνέχισε να παράγει διψήφια ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο. Σημειώθηκε υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη από τις διεθνείς μάρκες, που είχαν όλες μεγάλη συνεισφορά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα Vittel και Hépar πήγαν καλά στην Ευρώπη, ενώ τα Ice Mountain και Ozarka ήταν οι πιο δυνατές από τις τοπικές μάρκες των Η.Π.Α..
 • Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της Nestlé Waters αυξήθηκε κατά 90 μονάδες βάσης λόγω της αυστηρής διαχείρισης του κόστους, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, της τιμολογιακής πολιτικής και της ισχυρής ανάπτυξης στην Ευρώπη και τις αναδυόμενες αγορές.

Προϊόντα διατροφής Nestlé

Πωλήσεις 7,2 δις. ελβετικά φράγκα, οργανική ανάπτυξη 7,3%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 4,5%, λειτουργικό περιθώριο κέρδους 20,0%, - 30 μονάδες βάσης.

 • Η βρεφική διατροφή, που αντιπροσωπεύει περίπου το 90% των πωλήσεων του τομέα, σημείωσε καλή ανάπτυξη, ξεπερνώντας τις σχετικά μέτριες συνθήκες των ανεπτυγμένων χωρών. Αυτό οφείλεται στην καλά υποστηριζόμενη σειρά καινοτομιών, στην ευρεία ανάπτυξη του μεριδίου αγοράς και στη διψήφια ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές τόσο για τις βρεφικές διατροφές όσο και για τα βρεφικά δημητριακά. Το λανσάρισμα του συστήματος BabyNes στην Ελβετία, μίας πολλά υποσχόμενης πρωτοποριακής καινοτομίας, έτυχε καλής υποδοχής στους πρώτους μήνες του.
 • Τα προϊόντα ελέγχου βάρους στη Βόρεια Αμερική επηρεάστηκαν από τη μειωμένη δαπάνη των καταναλωτών και τον εντονότερο ανταγωνισμό. Λαμβάνουμε μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Τα διεθνή προϊόντα Jenny Craig πάνε καλά, με καλή ανάπτυξη στην Ωκεανία και πολλά υποσχόμενη πορεία στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη στα προϊόντα διατροφής για αύξηση των επιδόσεων ήταν ισχυρή στην Ευρώπη και την Ωκεανία.
 • Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους των προϊόντων διατροφής Nestlé μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης. Οι βασικότεροι λόγοι ήταν οι πιέσεις από το κόστος των εισροών και το δύσκολο περιβάλλον εμπορίου για τα προϊόντα ελέγχου βάρους στις Η.Π.Α..

Λοιπά

Πωλήσεις 12,6 δις. ελβετικά φράγκα, οργανική ανάπτυξη 11,4%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 8,3%, σταθερό λειτουργικό περιθώριο κέρδους 16,8%.

·         Η Nestlé Professional σημείωσαν καλή ανάπτυξη τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναδυόμενες αγορές, κυρίως στην Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία, τόσο στα μη αλκοολούχα ποτά όσο και στα τρόφιμα. Συνεχίσαμε να λανσάρουμε premium και super-premium μη αλκοολούχα ποτά (Nescafé Alegria, Nescafé Milano και Viaggi) σε όλες τις περιοχές. Οι καθιερωμένες κατηγορίες του Nescafé και της σκόνης γάλακτος για τον καφέ (creamers) συνέχισαν να πηγαίνουν καλά. Ο τομέας των τροφίμων επωφελήθηκε από καινοτομίες όπως οι premium Maggi και οι φυσικές νιφάδες για σάλτσες Chef, με διαρκή έμφαση στο να αυξήσουμε τις λύσεις για εξειδικευμένες ανάγκες, τις δυνατότητές μας για παροχή υπηρεσιών και την προσωπική σχέση με τον πελάτη.

·         H Nespresso είχε άλλη μια δυνατή χρονιά, με πάνω από 20% ανάπτυξη στις πωλήσεις, αρκετά πάνω από 3 δις. ελβετικά φράγκα. Η συνεχιζόμενη υψηλή κατανάλωση στις βασικές αγορές της Nespresso, καθώς και η γεωγραφική επέκταση και η διαρκής καινοτομία σε προϊόντα και συστήματα, διασφάλισε μια πολύ καλή επίδοση παρά τον έντονο ανταγωνισμό. Η μοναδική πρόταση της Nespresso,συμπεριλαμβανομένων των boutique Nespresso, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των κέντρων τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, οικοδομούν την οικειότητα με τους καταναλωτές μας, γεγονός που βοηθά να ενισχύσουμε περαιτέρω τις δυνατότητές μας για μελλοντική ανάπτυξη.

·         Στο πρώτο έτος λειτουργίας της η Nestlé Health Science ενίσχυσε τις δυνατότητές της με τρεις σημαντικές επενδύσεις. Την ίδια στιγμή, σημείωσε υψηλή ανάπτυξη, με τη συνεισφορά καινοτομικών προϊόντων όπως τα Resource Thicken Up Clear, η σειρά Peptamen και το επαναλανσάρισμα των Boost, που πέτυχαν υψηλή ανάπτυξη μεταξύ 10% και 20% στις Η.Π.Α.. Οι βασικές της πλατφόρμες, τα προϊόντα ιατρικής φροντίδα για ηλικιωμένους, εντατικής θεραπείας και χειρουργικής και παιδιατρικής φροντίδας είχαν όλα καλή ανάπτυξη, τα περισσότερα διψήφια. Οι εξαγορές του 2011 έχουν πλέον ενσωματωθεί και φέρνουν αποτελέσματα αντάξια των προσδοκιών. Η Prometheus πέτυχε διψήφια αύξηση των πωλήσεων. Η Vitaflo, που είχε εξαγοραστεί το 2010 κατέγραψε επίσης διψήφια ανάπτυξη, με οδηγό τις καινοτομίες για ασθενείς που αντιμετωπίζουν προβλήματα μεταβολισμού.

·         Η κοινοπραξία CPW σημείωσε μονοψήφια ανάπτυξη γύρω στο 5%, καταφέρνοντας να αυξήσει το μερίδιό της στις περισσότερες αγορές. Οι συνθήκες εμπορίου ήταν ιδιαίτερα σκληρές στη Νότια Ευρώπη, ωστόσο η ανάπτυξη αποδείχθηκε «ανθεκτική» στην υπόλοιπη Ευρώπη και διψήφια σε πολλές αναδυόμενες αγορές. Η κοινοπραξία BPW είχε μια καλή χρονιά, και το 2012 θα επωφεληθεί από την αναδιάρθρωσή της ώστε να καλύπτει την Ευρώπη και τον Καναδά.

·         Η Galderma σημείωσε διψήφια ανάπτυξη και έχει ενσωματώσει με επιτυχία την Q-Med, η οποία εξαγοράστηκε το Μάρτιο και συνεισέφερε στην ανάπτυξη. Η Laboratoires innéov σημείωσε ικανοποιητική πρόοδο, με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις στη Λατινική Αμερική.

·         Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους των λοιπών δραστηριοτήτων του Ομίλου παρέμεινε σταθερό στο 16,8%, αντανακλώντας τη μεικτή εικόνα των συνθετικών τους μερών. Η Nespresso, η Nestlé Health Science και οι κοινοπραξίες τροφίμων και μη αλκοολούχων ποτών πήγαν καλά, ενώ η Nestlé Professional δέχθηκε την επίδραση του κόστους των εισροών, παρά το αυστηρό πρόγραμμα εξοικονομήσεων.

Προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της 19ης Απριλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει ένα μέρισμα της τάξεως του 1,95 ελβετικού φράγκου ανά μετοχή. Το καθαρό μέρισμα θα καταβάλλεται από τις 26 Απριλίου 2012. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει επίσης την ακύρωση των μετοχών που επαναγοράστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μετοχών αξίας 10 δις. ελβετικών φράγκων, που ολοκληρώθηκε το 2011.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει την επανεκλογή του Daniel Borel ως διευθυντή για μία ακόμη τριετή θητεία, καθώς και την εκλογή του Henri de Castries. Ο κ. de Castries είναι Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AXA. Έχει μια διακεκριμένη πορεία στο γαλλικό Υπουργείο Οικονομικών, πριν την ανάληψη αρκετών σημαντικών εκτελεστικών ρόλων στον Όμιλο AXA. Η Carolina Müller-Möhl και ο Jean-René Fourtou δε θα είναι υποψήφιοι για επανεκλογή. Το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να τους ευχαριστήσει για τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσέφεραν στην εταιρεία μας τα προηγούμενα χρόνια.

Θετικές προβλέψεις για το 2012

«Εν όψει της συνεχιζόμενης οικονομικής αβεβαιότητας και αστάθειας, δεν περιμένουμε το 2012 να είναι ευκολότερο από τα προηγούμενα χρόνια. Συνεχίζουμε, ωστόσο, να επενδύουμε για το μέλλον και να ενισχύουμε τις δυνατότητές μας σε όλο τον κόσμο. Η καινοτομία μας δημιουργεί ευκαιρίες σε όλες τις κατηγορίες, φέρνοντας νέους καταναλωτές στις μάρκες μας στις αναδυόμενες αγορές και ενισχύοντας τη δέσμευση των καταναλωτών στις μάρκες μας στον ανεπτυγμένο κόσμο. Οι άνθρωποί μας είναι ευθυγραμμισμένοι με το στρατηγικό χάρτη πορείας μας, ο οποίος είναι πιο επίκαιρος παρά ποτέ, για να ενισχύσουμε τη βιώσιμη βελτίωση της απόδοσής μας. Βρισκόμαστε επομένως καλά τοποθετημένοι το 2012 για να υλοποιήσουμε το μοντέλο της Nestlé για οργανική ανάπτυξη μεταξύ 5% και 6%, καθώς και ένα βελτιωμένο περιθώριο λειτουργικού κέρδους και συγκρίσιμα κέρδη ανά μετοχή σε σταθερά νομίσματα».

       

Επισκόπηση ετήσιων πωλήσεων και περιθωρίου λειτουργικού κέρδους

     

Περιθώρια λειτουργικού κόστους

Ιαν.-Δεκ. 2011

Πωλήσεις

σε εκατομμύρια ελβ. φράγκα

Ιαν.-Δεκ. 2011

Οργανική Ανάπτυξη (%)

Ιαν.-Δεκ. 2011

(%)

Μεταβολή σε σχέση με Ιαν.-Δεκ. 2010

Ανά τομέα λειτουργίας

· Ζώνη Αμερικής

26.756

+6,2

18,4

-30 μ.β.

· Ζώνη Ευρώπης

15.243

+4,0

15,6

+230 μ.β.

· Ζώνη Ασίας, Ωκεανίας, Αφρικής

15.291

+11,9

18,9

+90 μ.β.

Nestlé Waters

6.520

+5,2

8,0

+90 μ.β.

Nestlé Nutrition

7.233

+7,3

20,0

-30 μ.β.

Λοιπά

12.599

+11,4

16,8

0 μ.β.

Σύνολο Ομίλου/ συνεχιζόμενες δραστηριότητες

83.642

+7,5

15,0

+60 μ.β.

Ανά προϊόν

Μη αλκοολούχα ποτά (υγρά και σε σκόνη)

18.204

+13,0

22,7

-20 μ.β.

Νερό

6.526

+5,2

8,0

+90 μ.β.

Γαλακτοκομικά προϊόντα και παγωτά

16.406

+8,4

13,7

-30 μ.β.

Διατροφή και φροντίδα υγείας

9.744

+7,7

18,7

-20 μ.β.

Έτοιμα γεύματα και μαγειρικά βοηθήματα

13.933

+4,6

14,5

+190 μ.β.

Ζαχαρώδη

9.065

+5,4

16,8

+200 μ.β.

Διατροφή ζώων

9.764

+4,3

20,6

+20 μ.β.

Σύνολο Ομίλου/ συνεχιζόμενες δραστηριότητες

83.642

+7,5

15,0

+60 μ.β.

Τα έτη 2010 και 2011 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα λόγω των αλλαγών που έγιναν στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης από την 1/1/2011 και την πώληση της Alcon τον Αύγουστο του 2010. Τα νούμερα του 201 έχουν αναθεωρηθεί με βάση όλες τις αλλαγές ώστε να αποτελούν βάση σύγκρισης και αναφέρονται μόνο σε συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Άλλες αλλαγές περιλαμβάνουν την ανακατάταξη της Healthcare Nutrition, που αποτελεί πλέον μέρος της Nestlé Health Science, από την κατηγορία “Nestlé Nutrition” στην κατηγορία «Λοιπά», η οποία περιλαμβάνει επίσης τη Nestlé Professional, τη Nespresso και τις κοινοπραξίες όπου συμμετέχει η Nestlé σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις κατηγορίες προϊόντων, η κατηγορία “Nutrition and healthcare” περιλαμβάνει τα προϊόντα διατροφής, τα προϊόντα φροντίδας υγείας και τα φαρμακευτικά προϊόντα.

Article Type