Επαφή με τους δημοσιογράφους

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Nestlé Ελλάς
Πατρόκλου 4
151 25 Παράδεισος Μαρούσι
Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6884111
Φαξ: 210 6800810


Υπεύθυνος για την επικοινωνία με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης:

Αγγελική Παπαδοπούλου
Corporate Affairs Manager
Τηλ. 210 6884321
Φαξ 210 6840312
e-mail: angeliki.papadopoulou@gr.nestle.com