Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο της Nestlé Ελλάς

To Press Releases listΔεκ 14, 2008

‘Όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, και στα πλαίσια των τελευταίων εξελίξεων στην εταιρική διακυβέρνηση, η Nestlé Ελλάς αποφάσισε να διαχωρίσει τις θέσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου από 1ης Ιανουαρίου 2009. Κατά συνέπεια ο κος Ε. Καλούσης παραμένει Πρόεδρος του Δ.Σ., ενώ Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνει ο κος Laurent Dereux.

O κος Dereux είναι Γαλλικής υπηκοότητας, με μεγάλη και διακεκριμένη σταδιοδρομία με την Nestlé στην Γαλλία, τον Καναδά, το Βέλγιο και το Κέντρο στην Ελβετία. Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται και η περιοχή Νοτιοανατολικής Ευρώπης.