Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Η Nestlé ξεκινά δράσεις για την αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας

Back to Press releases
Αθήνα,
01.07.2012

Τις τοπικές κοινότητες της Ακτής Ελεφαντοστού θα εμπλέξουν η Nestlé και οι συνεργάτες της στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας να αποτρέψουν τη χρήση παιδικής εργασίας στις περιοχές που καλλιεργούν κακάο, ενημερώνοντας και εκπαιδεύοντας τον ντόπιο πληθυσμό να αναγνωρίζει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο και να παρεμβαίνει όταν υπάρχει πρόβλημα.

 

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος του σχεδίου δράσης της Nestlé, σε απάντηση της έκθεσης που συνέταξε η οργάνωση FLA για την εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας στην εν λόγω χώρα της Δυτικής Αφρικής.

 

Η πρωτοβουλία αξιοποιεί και επεκτείνει τις υπάρχουσες προσπάθειες για ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από το Nestlé Cocoa Plan.

 

«H χρήση παιδικής εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα κακάο της εταιρείας μας είναι ενάντια σε όλα όσα πρεσβεύουμε. Όπως καθιστά σαφές η έκθεση της FLA, καμία εταιρεία που προμηθεύεται κακάο από την Ακτή Ελεφαντοστού δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, αυτό που ωστόσο μπορούμε να πούμε είναι πως η αντιμετώπιση του ζητήματος της παιδικής εργασίας αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την εταιρεία μας», ανέφερε ο José Lopez, Executive Vice President for Operations της Nestlé.

 

Τα ευρήματα της FLA

 

Στην έκθεσή της η FLA κατέληγε πως, με κάποιες προσαρμογές και βελτιώσεις, το Cocoa Plan της Nestlé μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα.

 

Το πλάνο, μαζί με τις άλλες πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχει η Nestlé, παρέχει τη βάση για μια ισχυρότερη προσπάθεια που θα φτάνει βαθύτερα στο πρόβλημα, αναφέρουν στην έκθεσή τους οι ειδικοί της FLA.

 

Από την έρευνά τους προκύπτει ότι η παιδική εργασία είναι μια πραγματικότητα στις φυτείες κακάο της Ακτής Ελεφαντοστού, που έχει τις ρίζες της σε ένα συνδυασμό παραγόντων, μεταξύ των οποίων η φτώχεια και η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των καλλιεργητών και των οικογενειών τους.

 

Σύμφωνα με την έκθεση, μία αποτελεσματική στρατηγική για την εξάλειψη του προβλήματος πρέπει να έχει ως αφετηρία της την αλλαγή της στάσης και των αντιλήψεων όσων εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα κακάο και των κοινοτήτων στις οποίες αυτοί ζουν.

 

Η Nestlé δεν διαθέτει, ούτε λειτουργεί φυτείες κακάο στην Ακτή Ελεφαντοστού. Ωστόσο είναι σε θέση να φέρει μια θετική αλλαγή στις ζωές των εργαζομένων στην εφοδιαστική αλυσίδα κακάο, αναφέρει η FLA, λόγω της επιρροής της στους προμηθευτές του και των μεγάλων ποσοτήτων κακάο που προμηθεύεται.

 

Αναλαμβάνοντας δράση

 

Η FLA έχει κάνει 11 συστάσεις στη Nestlé, το σύνολο των οποίων υποστηρίζει πλήρως η εταιρεία, δουλεύοντας πάνω σε αυτές, σε ορισμένες περιπτώσεις μαζί με τους συνεργάτες της.

 

Η εξάλειψη της παιδικής εργασίας από την εφοδιαστική αλυσίδα κακάο αποτελεί δέσμευση της Nestlé.

 

Στο πλαίσιο αυτό τίθενται σε προτεραιότητα τα απαραίτητα για την αντιμετώπιση του ζητήματος μέτρα, μεταξύ των οποίων και βελτιώσεις στον κώδικα προμηθευτών της εταιρείας.

 

Η Nestlé ζητά από τους προμηθευτές της στην Ακτή Ελεφαντοστού να διασφαλίσουν ότι οι αγρότες που καλλιεργούν κακάο για την εταιρεία έχουν πλήρη επίγνωση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στον Κώδικα.

 

Η εταιρεία θα συνεργαστεί ακόμη πιο στενά με τους προμηθευτές της, τους συνεργάτες της σε θέματα πιστοποίησης και άλλους φορείς για να διασφαλίσει ότι όσοι εργάζονται σε όλο το μήκος και εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας θα έχουν καλύτερη εκπαίδευση για τη φύση του προβλήματος της παιδικής εργασίας και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

 

Παρακολούθηση και αντιμετώπιση

 

Η Nestlé πιστεύει ότι η συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες για τη δημιουργία ενός ισχυρού σχήματος παρακολούθησης και αντιμετώπισης θα επιφέρει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, καθώς αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

 

Η διοίκηση της εταιρείας στην Ακτή Ελεφαντοστού θα επιβλέπει τις νέες σχετικές με την παιδική εργασία πρωτοβουλίες και θα συντονίζει τις προσπάθειες με τους συνεργάτες, τους προμηθευτές και τις αρχές.

 

Η Nestlé θα δουλέψει από κοινού με το συνεργάτη της, την International Cocoa Initiative (Διεθνής Πρωτοβουλία Κακάο), ένα ίδρυμα που συνεργάζεται με τη βιομηχανία κακάο, την Κοινωνία των Πολιτών και σωματεία του κλάδου, για να αναπτύξουν το νέο σχήμα παρακολούθησης και αντιμετώπισης του ζητήματος.

 

Αυτό θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 40 κοινότητες που καλύπτονται από 2 συνεταιρισμούς φυτειών κακάο για τη φετινή σοδειά κακάο.

 

Σύμφωνα με το πλάνο, το σχήμα θα επεκταθεί ώστε να συμπεριλάβει 30 ακόμη συνεταιρισμούς μέχρι το 2016, εμπλέκοντας 600 περίπου κοινότητες.

 

Στα επόμενα τρία χρόνια, η FLA θα αξιολογήσει την επιτυχία αυτού του μοντέλου παρακολούθησης και πρόληψης του ζητήματος της παιδικής εργασίας.

 

Ενισχύοντας και κλιμακώνοντας το Nestlé Cocoa Plan

 

Η Nestlé καλωσορίζει τα ευρήματα της FLA, σύμφωνα με τα οποία το Cocoa Plan της εταιρείας θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση και τη διεύρυνση των περαιτέρω προσπαθειών για να επιτευχθεί ο στόχος για μια εφοδιαστική αλυσίδα κακάο χωρίς παιδική εργασία.

 

Το Nestlé Cocoa Plan έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες να λειτουργούν με κέρδος τις φυτείες τους, να εξαλείψει τη χρήση παιδικής εργασίας σε αυτές τις φυτείες και να διασφαλίσει τη βιώσιμη προμήθεια κακάο.

 

Έχει σχεδιαστεί ώστε να παράγει αξία σε όλο το μήκος και εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, κυρίως για τους αγρότες και τις οικογένειές τους αλλά και για την ίδια την εταιρεία, στο πλαίσιο της προσέγγισης που η Nestlé ονομάζει Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους.

 

Η εταιρεία πιστεύει ότι η βελτίωση και κλιμάκωση του Nestlé Cocoa Plan θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η βιώσιμη παροχή κακάο από την Ακτή Ελεφαντοστού προς τη Nestlé.

 

Η Nestlé έχει δεσμευτεί να προμηθευτεί φέτος το 10% της παγκόσμιας προμήθειάς της σε κακάο από αγρότες που δραστηριοποιούνται σύμφωνα με το Nestlé Cocoa Plan.

 

Στα σχέδια της εταιρείας είναι να αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 15% το 2013.

 

Κάνοντας τη διαφορά

 

Περισσότεροι από 6.000 καλλιεργητές κακάο από την Ακτή Ελεφαντοστού εκπαιδεύτηκαν το 2012 στο πλαίσιο του σχεδίου.

 

Περισσότερα από 800.000 καλύτερης ποιότητας φυτά κακάο μοιράστηκαν σε αυτούς.

 

Μέχρι το 2015 η Nestlé σκοπεύει να εκπαιδεύσει 24.000 ακόμη αγρότες της χώρας και να τους μοιράσει ακόμη 3.000.000 νεαρά φυτά.

 

Το Μάρτιο η εταιρεία άνοιξε το πρώτο σχολείο που έχτισε για συνεταιρισμό του Nestlé Cocoa Plan.

 

Μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια, η Nestlé, μαζί με το συνεργάτη της World Cocoa Foundation, σχεδιάζει να χτίσει ή να ανακαινίσει 40 σχολεία για άλλες κοινότητες που βρέθηκαν να έχουν ανάγκη.

 

Τακτικές ενημερώσεις

 

Στο σχέδιο δράσης της η Nestlé ανακοινώνει περαιτέρω μέτρα που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία και η FLA θα εκδίδουν ετήσιες ενημερώσεις για την πρόοδό τους.

 

Η Nestlé δεσμεύεται για τη διαφάνεια ολόκληρης της διαδικασίας.

 

Είναι η πρώτη εταιρεία του κλάδου των τροφίμων που γίνεται μέλος της FLA, μιας μη κερδοσκοπικής πρωτοβουλίας από πολλές ομάδες ενδιαφέροντος που συνεργάζεται με μεγάλες εταιρείες για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας στις εφοδιαστικές αλυσίδες τους.

 

Η Nestlé ζήτησε από την FLA να χαρτογραφήσει την εφοδιαστική της αλυσίδα στην Ακτή Ελεφαντοστού και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί μακροπρόθεσμα με την Ένωση για να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που θέτει η έκθεση της τελευταίας.

 

Το παρόν σχέδιο δράσης είναι μόνο το πρώτο βήμα μιας μακράς διαδικασίας.

 

Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της παιδικής εργασίας στην εφοδιαστική αλυσίδα του κακάο σημαίνει πως η επίλυση του προβλήματος θα πάρει χρόνια.

 

Πιστοποίηση

 

Ως μέρος των προσπαθειών της να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και να αντιμετωπίσει τα προβλήματα εργασίας, η Nestlé δουλεύει με τους συνεργάτες της UTZ Certified και Fairtrade για να πιστοποιήσει το κακάο που παράγεται από συνεταιρισμούς του Nestlé Cocoa Plan.

 

Η Nestlé θα συνεχίζει να δουλεύει με τους συνεργάτες της σε θέματα πιστοποίησης για να ενισχύσει το ρόλο της πιστοποίησης στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας.

 

Η εταιρεία θα δουλέψει επίσης με τους προμηθευτές της πάνω σε νέους τρόπους μείωσης των κινδύνων της παιδικής εργασίας σε φυτείες που δεν καλύπτονται ακόμη από το Nestlé Cocoa Plan, όπως συνιστά η έκθεση της FLA.

 

Συνεργασία με την κυβέρνηση

 

Η εταιρεία μοιράζεται την άποψη της FLA, όπως αυτή εκφέρεται στην έκθεσή της, ότι μία εταιρεία δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα των εργασιακών δεδομένων του κλάδου κακάο της Ακτής Ελεφαντοστού.

 

Ο ρόλος της κυβέρνησης και των λοιπών ομάδων ενδιαφέροντος είναι κρίσιμος.

 

Για αυτό το λόγο, η Nestlé υποστηρίζει πλήρως το εθνικό σχέδιο δράσης της κυβέρνησης της Ακτής Ελεφαντοστού ενάντια στην παράνομη διακίνηση παιδιών, την παιδική εκμετάλλευση και την παιδική εργασία.

 

«Καλωσορίζουμε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Ακτής Ελεφαντοστού», ανέφερε ο José Lopez. «Η προσέγγισή μας ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δική της, και ανυπομονούμε να συνεργαστούμε μαζί της για την επίτευξη των κοινών μας στόχων».

 

Σχετικές πληροφορίες:

 

Fair Labor Association: http://www.fairlabor.org/

Nestlé Cocoa Plan: http://www.nestlecocoaplan.com

International Cocoa Initiative: http://www.cocoainitiative.org/

Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους: http://www.nestle.gr/csv

World Cocoa Foundation: http://www.worldcocoafoundation.org/

Πιστοποίηση UTZ: http://www.utzcertified.org/

Article Type