Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Όμιλος Nestlé – Αποτελέσματα εννεαμήνου 2013: 4,4% οργανική ανάπτυξη, επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις για το σύνολο του 2013

Back to Press releases
Αθήνα,
17.10.2013

• 4% αύξηση πωλήσεων στα 68.4 δις. ελβετικά φράγκα
• Οργανική ανάπτυξη 4,4%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 3%, με συνεισφορά και από τις τρεις γεωγραφικές ζώνες
• Οργανική ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες αγορές 1,1% και 8,8% στις αναπτυσσόμενες
• Πρόβλεψη για το 2013: Περίπου 5% οργανική ανάπτυξη, με βελτίωση περιθωρίου και συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή σε σταθερά νομίσματα
 
Ο Paul Bulcke, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Nestlé, δήλωσε: «Η πραγματική εσωτερική μας ανάπτυξη επανέκτησε τη δυναμική της και έχει ευρεία βάση σε όλες τις κατηγορίες, τις τιμές και τις γεωγραφικές περιοχές. Η ανάπτυξη στην Ευρώπη συνεχίζεται, ενώ Ασία και Αφρική παρουσιάζουν επιτάχυνση. Το σημερινό γεμάτο προκλήσεις περιβάλλον είναι η κατάλληλη στιγμή για να ενδυναμώσουμε περαιτέρω τα θεμέλια της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας: Τόσο αυτά που οδηγούν στην ανάπτυξη, όπως η καινοτομία, η διανομή και η συμμετοχή του καταναλωτή, όσο και αυτά που συμβάλλουν στη βελτίωση της επιχειρησιακή απόδοσης, όπως η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου μας, η βελτίωση του τρόπου κατανομής των πόρων μας και η αύξηση της δομικής μας αποδοτικότητας. Προσδοκούμε ότι η συνεχιζόμενη δυναμική της ανάπτυξής μας θα μας δώσει τη δυνατότητα να πετύχουμε περίπου 5% οργανική ανάπτυξη για το σύνολο του έτους, μαζί με βελτίωση περιθωρίου και συγκρίσιμων κερδών ανά μετοχή σε σταθερά νομίσματα».

Επισκόπηση δραστηριοτήτων

Το πρώτο εννεάμηνο του 2013, οι πωλήσεις της Nestlé αυξήθηκαν κατά 4% στα 68,4 δις. ελβετικά φράγκα, επηρεασμένες από την κατά 2,5% αρνητική μεταβολή των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η οργανική ανάπτυξη ανήλθε στο 4,4%, και συνίσταται σε 3% πραγματική εσωτερική ανάπτυξη και 1,4% τιμολογιακή πολιτική. Οι εκχωρήσεις ενεργητικού, πλην των αποκτήσεων, προσέθεσαν ένα επιπλέον 2,1%.
• Η οργανική ανάπτυξη του Ομίλου ήταν 5,1% στη Βόρεια και Νότια Αμερική, 0,9% στην Ευρώπη και 6,9% στην Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική. Παγκοσμίως, τα έσοδα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα αυξήθηκαν κατά 1,1% στις ανεπτυγμένες αγορές και κατά 8,8% στις αναπτυσσόμενες.
• Η πραγματική εσωτερική ανάπτυξη ανήλθε στο 2,0% στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στο 1,9% στην Ευρώπη και στο 5,8% στην Ασία, την Ωκεανία και την Αφρική.

Ζώνη Ευρώπης

Πωλήσεις 11,4 δις. ελβετικά φράγκα billion, οργανική ανάπτυξη 0,7%, πραγματική εσωτερική ανάπτυξη 2,1%

• Παρά τη χαμηλή καταναλωτική ζήτηση και τις αποπληθωριστικές πιέσεις, η Ζώνη Ευρώπης ξεπέρασε και πάλι την αγορά, επιτυγχάνοντας ισχυρή αύξηση του όγκου πωλήσεων.
• Στη Δυτική Ευρώπη, οι αγορές της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και της Αυστρίας ήταν αυτές με τις καλύτερες επιδόσεις. Η Νότια Ευρώπη παρέμεινε γεμάτη προκλήσεις, αν και σημειώθηκαν σημάδια βελτίωση στην Πορτογαλία.
• Η οικονομική κατάσταση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν επίσης δύσκολη, ωστόσο η αγορά της Ρωσίας συνέχισε να παρουσιάζει ισχυρή ανάπτυξη, με τη συμβολή των καλών επιδόσεων στις κατηγορίες του παγωτού, του καφέ και των ζαχαρωδών προϊόντων.
• Οι μάρκες μας που συνήθως παρουσιάζουν την ισχυρότερη ανάπτυξη εξακολούθησαν να υπερτερούν: Ο Nescafé Dolce Gusto αύξησε το μερίδιο αφοράς του κατά διψήφιο ποσοστό. Το Nesquik παρουσίασε επίσης καλά αποτελέσματα. Τα ζαχαρώδη προϊόντα αξιοποίησαν το δυναμικό τους φετινό ξεκίνημα με το Kit Kat να ξεχωρίζει. Στον στιγμιαίο καφέ, ο Nescafé Gold πέτυχε σημαντική αύξηση του όγκου πωλήσεων. Η κατεψυγμένη pizza ανέκτησε το μερίδιο αγοράς της. Η περίοδος κατανάλωσης παγωτού ήταν σύντομη, γεγονός που επέδρασε στις πωλήσεις. Η καινοτομία και οι συνεχείς παρουσιάσεις νέων προϊόντων στην Ανατολική Ευρώπη βοήθησαν τα προϊόντα διατροφής για κατοικίδια να διατηρήσουν την ισχυρή δυναμική ανάπτυξής τους, με τα Gourmet, ONE Dry, Proplan και Felix να σημειώνουν όλα καλές επιδόσεις.

Η Nestlé στην Ελλάδα

• Το συνολικό πλαίσιο στην ελληνική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί πρόκληση. Τα αποτελέσματα εννεαμήνου για την ελληνική αγορά ήταν ικανοποιητικά. Η μακροπρόθεσμη στρατηγική μας που εστιάζει στις ανάγκες των καταναλωτών μας, μας βοηθά να παρέχουμε λύσεις μέσα από προϊόντα υψηλής ποιότητας, που καθημερινά εμπλουτίζουν στους έλληνες καταναλωτές και τις οικογένειές τους.
• Λαμβάνοντας υπόψη το εκτεταμένο περιβάλλον κρίσης, εξακολουθούμε να αναπτύσσουμε προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε προσιτή τιμή, ενώ διαρκώς παρέχουμε προωθητικές προσφορές στα αγαπημένα προϊόντα και τις μάρκες μας.
• Η Nestlé έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και πάνω από 100 χρόνια μέσω των προϊόντων μας. Σχεδιάζουμε το μέλλον μας επανεπενδύοντας στην γκάμα των προϊόντων μας, στα εργοστάσια και τους ανθρώπους μας εξασφαλίζοντας τη βιώσιμη επιχειρηματική μας ανάπτυξη στη χώρα. 
• Οι άνθρωποί μας, που αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της λειτουργίας μας, παίζουν μεγάλο ρόλο σε όλα μας τα πλάνα. Η Nestlé απασχολεί σταθερά πάνω από 1000 μόνιμους εργαζομένους στην Ελλάδα. Σε συμφωνία με την Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση, τη δέσμευση δηλαδή της εταιρείας να παρέχει περισσότερες από 20.000 ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους ανθρώπους κάτω των 30 ετών μέσα στα επόμενα τρία χρόνια στην Ευρώπη, αναπτύσσουμε πρωτοβουλίες και στην ελληνική αγορά που θα παρέχουν πρακτική εξάσκηση, συμβουλευτική υποστήριξη για καλύτερη προώθηση στην αγορά εργασίας αλλά και μόνιμη απασχόληση σε νέους ανθρώπους στην Ελλάδα, κάνοντας την εταιρεία μας ακόμη πιο ανοικτή στην αξία που ο τρόπος σκέψης των νέων ανθρώπων φέρνει στο επιχειρηματικό μας περιβάλλον.

«Η παρουσία και ο ιστορικός δεσμός της Nestlé με την Ελλάδα εκφράζεται μέσα από την επιχειρηματική μας δραστηριότητα, τις μάρκες με μακροχρόνια παράδοση στη χώρα, αλλά και τους διάφορους τρόπους με τους οποίους τα προϊόντα μας αποτελούν μέρος της καθημερινότητας για την ελληνική οικογένεια. Η περίοδος της κρίσης είναι περίοδος επανεξέτασης και η προτεραιότητά μας είναι να είναι η εταιρεία μας, σε όλες της τις εκφάνσεις, καλά προετοιμασμένη και προσαρμοσμένη στη νέα αυτή πραγματικότητα, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες των καταναλωτών και της ελληνικής κοινωνίας».

Παύλος Κιόρτσης, Διευθύνων Σύμβουλος Nestlé Ελλάς

Article Type