Sort by
Sort by

Nescafé Plan 2030​

Στόχος μας η ενίσχυση της αναγεννητικής γεωργίας, η μείωση των εκπομπών άνθρακα και η βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Back to Press releases

Η Nestlé παρουσιάζει το Σχέδιο NESCAFÉ 2030 με στόχο την ενίσχυση της αναγεννητικής γεωργίας, τον περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των αγροτών

 

Ο καφές NESCAFÉ, το μεγαλύτερο brand καφέ της Nestlé και μία από τις αγαπημένες μάρκες καφέ παγκοσμίως, παρουσίασε σήμερα το εκτενές του πρόγραμμα για την ενίσχυση της βιωσιμότητας στην καλλιέργεια του καφέ: το Σχέδιο NESCAFÉ 2030. Το brand συνεργάζεται με καλλιεργητές καφέ, με σκοπό να τους βοηθήσει στη μετάβασή τους στην αναγεννητική γεωργία, ενώ παράλληλα επιταχύνει το δεκαετές του έργο στο πλαίσιο του Σχεδίου NESCAFÉ.

 

Το brand θα επενδύσει στο Σχέδιο NESCAFÉ 2030 περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ελβετικά φράγκα έως το 2030. Αυτή η επένδυση έρχεται να ενισχύσει το ήδη υπάρχον Σχέδιο NESCAFÉ, καθώς επεκτείνονται οι δράσεις στον τομέα της βιωσιμότητας. Το Σχέδιο υποστηρίζεται από τη χρηματοδότηση της Nestlé για την αναγεννητική γεωργία, ως απόρροια της δέσμευσης του Ομίλου για τη μετάβαση σε ένα σύστημα αναγεννητικής παραγωγής τροφίμων, αλλά και στο πλαίσιο του στόχου για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

 

«Η κλιματική αλλαγή ασκεί πίεση στις περιοχές των καλλιεργειών καφέ», ανέφερε ο David Rennie, Επικεφαλής των Nestlé Coffee Brands. «Στηριζόμενοι στα 10 χρόνια εμπειρίας του Σχεδίου NESCAFÉ, επιταχύνουμε το έργο μας για να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων που δημιουργούνται στις αλυσίδες αξίας του καφέ NESCAFÉ».

 

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα περιορίσει τις περιοχές που είναι κατάλληλες για την καλλιέργεια καφέ μέχρι και 50% έως το 2050. Ταυτόχρονα, περίπου 125 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τον καφέ για να επιβιώσουν και υπολογίζεται ότι σχεδόν το 80% των οικογενειών που απασχολούνται στις καλλιέργειες του καφέ ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Απαιτείται δράση για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας στον κλάδο του καφέ.

 

«Πρόθεση του καφέ NESCAFÉ ως η κορυφαία μάρκα καφέ στον κόσμο είναι να επιφέρει ουσιαστικό αντίκτυπο στην καλλιέργεια καφέ σε παγκόσμιο επίπεδο», δήλωσε ο Philipp Navratil, Επικεφαλής του Nestlé’s Coffee Strategic Business Unit. «Επιθυμούμε την ευημερία των καλλιεργητών καφέ, ενώ παράλληλα θέλουμε και οι καλλιέργειες καφέ να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Οι δράσεις μας μπορούν να ενθαρρύνουν την θετική αλλαγή σε ολόκληρη τη βιομηχανία του καφέ».

 

Υποστήριξη της μετάβασης των αγροτών στην αναγεννητική καλλιέργεια καφέ

Η αναγεννητική γεωργία αποτελεί μια αγροτική προσέγγιση που έχει ως στόχο τη βελτίωση της υγείας και της γονιμότητας του εδάφους, αλλά και την προστασία των υδάτινων πόρων και της βιοποικιλότητας. Τα υγιέστερα εδάφη είναι ανθεκτικότερα στην επίδραση της κλιματικής αλλαγής και μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερες σοδειές, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των αγροτών.

Ο καφές NESCAFÉ θα προσφέρει στους αγρότες κατάρτιση, τεχνική βοήθεια και νεαρά φυτά υψηλής απόδοσης, έτσι ώστε να τους βοηθήσει να πραγματοποιήσουν τη μετάβαση στις πρακτικές αναγεννητικής γεωργίας. Ορισμένα παραδείγματα πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας αποτελούν τα παρακάτω:

 • Η φυτοκάλυψη συμβάλλει στην προστασία του εδάφους. Συμβάλλει επίσης και στην προσθήκη βιομάζας στο έδαφος, κάτι που μπορεί να αυξήσει την οργανική ύλη και, έτσι, την απομόνωση άνθρακα στο έδαφος.
 • Η ενσωμάτωση οργανικών λιπασμάτων συμβάλλει στην ενίσχυση της γονιμότητας του εδάφους, η οποία είναι απαραίτητη για την καλή υγεία του εδάφους.
 • Η αύξηση της εφαρμογής της γεωργοδασοκομίας και της ενδιάμεσης καλλιέργειας συμβάλλει στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
 • Το κλάδεμα των υφιστάμενων δέντρων καφέ ή η αντικατάστασή τους με ποικιλίες ανθεκτικές στις ασθένειες και στην κλιματική αλλαγή θα αναζωογονήσει τα εδάφη καλλιέργειας καφέ και θα επιφέρει μεγαλύτερες σοδειές για τους καλλιεργητές.

 

Εστίαση στις περιοχές προέλευσης του 90% του καφέ NESCAFÉ

Ο καφές NESCAFÉ θα συνεργαστεί με τους καλλιεργητές καφέ για να δοκιμάσει, να βρει και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα περισσότερων πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας. Αυτό θα γίνει μέσω της εστίασης σε επτά βασικές περιοχές προέλευσης, από τις οποίες το brand προμηθεύεται το 90% του καφέ του: τη Βραζιλία, το Βιετνάμ, το Μεξικό, την Κολομβία, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Ινδονησία και την Ονδούρα.

 

Ο καφές NESCAFÉ θέλει να πετύχει τα εξής:

 • 100% προέλευση του καφέ από υπεύθυνες πηγές έως το 2025
 • Το 20% του καφέ θα προέρχεται από εδάφη που έχουν καλλιεργηθεί με αναγεννητικές μεθόδους γεωργίας έως το 2025 και το 50% έως το 2030, σύμφωνα με τους στόχους της Nestlé για την προέλευση των βασικών αγαθών της.

 

Πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος οικονομικής υποστήριξης στο Μεξικό, την Ακτή Ελεφαντοστού και την Ινδονησία για την επιτάχυνση της μετάβασης στην αναγεννητική γεωργία

Ο NESCAFÉ δεσμεύεται για την υποστήριξη καλλιεργητών που αναλαμβάνουν το ρίσκο και το κόστος που σχετίζονται με τη μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία. Θα προσφέρει προγράμματα που έχουν ως στόχο τους να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να βελτιώσουν το εισόδημά τους χάρη στη μετάβαση αυτή. Στο Μεξικό, στην Ακτή Ελεφαντοστού και στην Ινδονησία, ο NESCAFÉ θα υλοποιήσει ένα πιλοτικό πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης για να βοηθήσει τους καλλιεργητές να επιταχύνουν τη μετάβαση στην αναγεννητική γεωργία. Μέσω αυτού του προγράμματος, ο NESCAFÉ, σε συνεργασία με τους καλλιεργητές καφέ, θα δοκιμάσει και θα βρει τη βέλτιστη προσέγγιση σε κάθε χώρα. Οι προσεγγίσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν μέτρα όπως τα εξής:

 • υπό προϋποθέσεις χρηματικά κίνητρα για την υιοθέτηση πρακτικών αναγεννητικής γεωργίας
 • προστασία του εισοδήματος μέσω ασφάλισης έναντι καιρικών συνθηκών
 • μεγαλύτερη πρόσβαση σε πιστωτικά όρια για καλλιεργητές

 

Ο καφές NESCAFÉ θα παρακολουθεί την εξέλιξη και θα αξιολογεί τα αποτελέσματα των προγραμμάτων του για τις καλλιέργειες μαζί με τους καλλιεργητές καφέ, μέσω της Συνεργασίας Παρακολούθησης και Αξιολόγησης με το Rainforest Alliance. Οι προσπάθειές του brand θα συμπληρώνονται από νέες συνεργασίες και συνεργασίες που θα εστιάζουν στην εμπειρογνωμοσύνη, όπως η συνεργασία με το Sustainable Food Lab, για θέματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση του εισοδήματος των καλλιεργητών καφέ, στρατηγικής και παρακολούθησης της προόδου.

 

Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέσω της συσσώρευσης και της αποθήκευσης περισσότερου άνθρακα στο έδαφος

Η αναγεννητική γεωργία συνεισφέρει επίσης στην άντληση διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα και στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Αυτός είναι και ο λόγος που η αναγεννητική γεωργία αποτελεί βασικό παράγοντα του οδικού χάρτη Zero Net της Nestlé. O καφές NESCAFÉ έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη δέσμευση Zero Net της Nestlé για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το ήμισυ έως το 2030 και την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050. Θα συνεργαστεί με καλλιεργητές, προμηθευτές και συνεργάτες για την προστασία γεωργικών εκτάσεων, για την ενίσχυση της βιοποικιλότητας, αλλά και για την πρόληψη της αποψίλωσης. Η μάρκα σκοπεύει να βοηθήσει τους καλλιεργητές να φυτέψουν πάνω από 20 εκατομμύρια δέντρα είτε στις καλλιέργειες καφέ, είτε κοντά σε αυτές.

 

Ο καφές Nescafé® υλοποιεί από το 2021 την πρωτοβουλία «Με Σεβασμό για το Μέλλον», ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα με πρώτο πυλώνα δράσης το περιβάλλον και την ανάπτυξη δράσεων για την αντιμετώπιση της πλαστικής ρύπανσης. Με στόχο ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον για όλους, ο καφές Nescafé αναλαμβάνει δράση σε στεριά και θάλασσα, μέσα από 3 στρατηγικές συνεργασίες με: Aegean Rebreath, Εναλεία & Staramaki. Τo πρόγραμμα εστιάζει στη μείωση της ρύπανσης από τα πλαστικά μιας χρήσης μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού, στην απομάκρυνση και στην ορθή διαχείριση θαλάσσιων απορριμμάτων, καθώς και στην ενίσχυση εναλλακτικών επιλογών, φιλικών προς το περιβάλλον.

Οι δράσεις για φέτος εστιάζονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, με την Aegean Rebreath να ενεργοποιεί  ένα σύγχρονο Sea Drone για την συγκομιδή επιπλεόντων απορριμμάτων από το παραλιακό μέτωπο της πόλης, ενώ ταυτόχρονα  καφές Nescafé & Εναλεία συμπλέουν στο πλαίσιο του προγράμματος «Mediterranean CleanUp» για την απομάκρυνση θαλάσσιων πλαστικών απορριμμάτων από τον Θερμαϊκό Κόλπο.

 

O Χρήστος Αλεβίζος, Business Executive Officer Coffees, Nestlé, αναφερόμενος στη νέα πρωτοβουλία του καφέ Nescafé επισημαίνει: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το πρόγραμμα «Με Σεβασμό για το Μέλλον», του καφέ Nescafé. Το όραμά μας είναι να είμαστε οδηγός, κι ένα ζωντανό παράδειγμα, στην κατηγορία του καφέ αλλά και πέρα από αυτή, για έναν κόσμο με λιγότερο πλαστικό. Αναγνωρίζουμε ότι πρόκειται για μια μακρά πορεία που απαιτεί δέσμευση, συνεχή προσπάθεια και συνεργασία. Γι’ αυτό και ξεκινάμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας με τρεις εξαιρετικές ομάδες, με τις οποίες μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση των συνεργατών μας και να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής της δράσης τους, κάνοντας ουσιαστική διαφορά».  

 

 

Εξελισσόμαστε επάνω σε γερά θεμέλια

Η σημερινή ανακοίνωση στηρίζεται στις προσπάθειες του καφέ NESCAFÉ για βιωσιμότητα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του για την παραγωγή καφέ. Από το 2010, η μάρκα επενδύει στη βιωσιμότητα μέσω του Σχεδίου NESCAFÉ και η πρόοδος είναι αξιοσημείωτη:

 • Καφές που προέρχεται από υπεύθυνες πηγές προέλευσης: Το 82% του καφέ του NESCAFÉ το 2021 προήλθε από υπεύθυνες πηγές προέλευσης
 • Νεαρά φυτά καφέ: Από το 2010 έχουν διανεμηθεί στους καλλιεργητές 250 εκατομμύρια νεαρά φυτά καφέ
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση: εκτίμηση του αντίκτυπου σε συνεργασία με το Rainforest Alliance σε 14 χώρες
 • Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου: 46% μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στα εργοστάσια διαλυτού καφέ (στοιχεία από το έτος 2020 σε σχέση με το 2010, ανά τόνο προϊόντος)
 • Χρήση νερού: 53% μείωση στη χρήση νερού στα εργοστάσια διαλυτού καφέ (στοιχεία από το έτος 2020 σε σχέση με το 2010, ανά τόνο προϊόντος)