Sort by
Sort by

Η αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων όπως αυτή της πλαστικής ρύπανσης προϋποθέτει συλλογική προσπάθεια, αξιοποίηση εργαλείων που προσφέρει η τεχνολογία, καινοτομία και βεβαίως δέσμευση για την προστασία των φυσικών πόρων του πλανήτη. Με αυτά τα δεδομένα, υλοποιήσαμε σε συνεργασία με την Polyeco, εταιρεία διαχείρισης αποβλήτων, το πιλοτικό πρωτοποριακό πρόγραμμα «WE SEA MORE», που στοχεύει στον εντοπισμό, την καταγραφή και την απομάκρυνση θαλασσίων απορριμμάτων με την αξιοποίηση τεχνολογίας αιχμής.


Το πιλοτικό πρόγραμμα “WE SEA MORE” πραγματοποιήθηκε στο θαλάσσιο οικοσύστημα του Παλαιού Φαλήρου, μια περιοχή με πλούσιο οικονομικό, γεωμορφολογικό και ανθρωποκεντρικό ενδιαφέρον το Α’ τρίμηνο του 2020. Περιοχή μελέτης αποτέλεσε η θαλάσσια και παράλια έκταση συνολικού εμβαδού ενός τετραγωνικού χιλιομέτρου, που βρίσκεται στην περιοχή “Ακτή Έδεμ” όπου εκβάλει το ρέμα της Πικροδάφνης που πηγάζει από τους δυτικούς πρόποδες του Υμηττού στην περιοχή Καρέα, διασχίζει το νοτιοανατολικό τμήμα της Αττικής και εκβάλει στη θάλασσα εντός του Σαρωνικού Κόλπου. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα ρέματα που διασχίζουν τον πυκνό αστικό ιστό του λεκανοπεδίου Αττικής. Η έντονη επισκεψιμότητα της περιοχής αλλά και η πολύ σημαντική γεωγραφική θέση λόγω του ρέματος, την κατατάσσουν σε χαρακτηριστικό παράδειγμα μελέτης επιβαρυμένου θαλάσσιου οικοσυστήματος λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης.


Σκοπός του προγράμματος ήταν η δυνατότητα αξιοποίησης μη επανδρωμένων συστημάτων (ΣμηΕΑ) και τηλεπισκόπησης, στον άμεσο και έγκυρο εντοπισμό ρύπων και ειδικότερα πλαστικών, στις ακτές, στην επιφάνεια και τον βυθό της θάλασσας. Πολύτιμοι αρωγοί μας σε αυτήν την καινοτόμο πρωτοβουλία είναι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών και η εταιρία UcanDrone, η πρώτη εταιρία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στον τομέα των μη επανδρωμένων «έξυπνων» ιπτάμενων συστημάτων.


Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε τρία στάδια: Τη χαρτογράφηση των απορριμμάτων, τη συλλογή και τη μετέπειτα διαχείριση και αξιοποίησή τους.

 

1. Χαρτογράφηση απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης 

 
we sea more

Το στάδιο της χαρτογράφησης πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και την εταιρεία UcanDrone και αποτελεί μια καινοτόμο δράση η οποία επιδιώκει να δώσει άμεσες λύσεις στον καθαρισμό θαλάσσιων οικοσυστημάτων που πλήττονται και υποβαθμίζονται λόγω ανθρώπινης παρέμβασης. Το κύριο εργαλείο για την εξαγωγή και παραγωγή πληροφορίας ήταν μια συστοιχία μη επανδρωμένων οχημάτων που φέρουν αισθητήρες και κάμερες και πετώντας ή πλέοντας πάνω από την υπό μελέτη περιοχή, μεταδίδουν σε πραγματικό χρόνο, τα δεδομένα που έχουν προγραμματιστεί να συλλέξουν.

 

2. Συλλογή απορριμμάτων στην περιοχή μελέτης 

we sea more 4

Την καταγραφή των απορριμμάτων ακολούθησε η συλλογή και ο μετέπειτα διαχωρισμός τους σύμφωνα με την ποιοτική τους σύσταση. Ο καθαρισμός της περιοχής μελέτης διήρκησε συνολικά μία εβδομάδα. Η συλλογή των απορριμμάτων στην ξηρά πραγματοποιήθηκε από εθελοντές της Nestle, της Polyeco και του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Όσον αφορά τον βυθό, έμπειροι δύτες απομάκρυναν τα απορρίμματα, τα οποία είχαν στιγματιστεί σε χάρτες μέσω της χαρτογράφησης. Τα απορρίμματα συγκεντρώνονταν σε καθημερινή βάση σε ειδικά διαμορφωμένο σημείο διαλογής όπου γινόταν ο διαχωρισμός τους σε προκαθορισμένες ροές. Οι ροές απορριμμάτων που δημιουργήθηκαν για την μετέπειτα μελέτη τους ήταν: Πλαστικό, Γυαλί, Σιδηρούχα Μέταλλα (scrap), Αλουμίνιο, Ξύλο, Χαρτί, Μπαταρίες-Αναπτήρες, Ελαστικά, Σύμμεικτα (υλικά που δεν μπορούν να οδηγηθούν προς ανακύκλωση), Επικίνδυνα Απορρίμματα (όπως για παράδειγμα αναπτήρες που δεν ανακυκλώνονται).

Αποτελέσματα Συλλογής
Τα αποτελέσματα του προγράμματος ήταν η περισυλλογή 11 τόνων απορριμμάτων συνολικά από τον βυθό και την ακτή.

3. Διαχείριση και Αξιοποίηση Απορριμμάτων 

we sea more 3

Από την αρχή του εγχειρήματος, σκοπός ήταν τα συλλεχθέντα απορρίμματα να αξιοποιηθούν βάσει της αρχής της κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά στα πλαστικά, συλλέχθηκαν συνολικά 132kg εκ των οποίων το 75% - που ήταν κατάλληλα για ανακύκλωση - έγινε πέλλετ, ενώ το υπόλοιπο 25% αξιοποιήθηκε ως εναλλακτικό καύσιμο. Τα ελαστικά που απομακρύνθηκαν από τον βυθό οδηγήθηκαν σε εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών. Το χαρτί, το ξύλο και τα επικίνδυνα απόβλητα οδηγήθηκαν προς παραγωγή εναλλακτικού καυσίμου και το γυαλί ως πρώτη ύλη για την τσιμεντοβιομηχανία. Με όραμα την οικοδόμηση ενός μέλλοντος χωρίς απορρίμματα, η Nestlé συνεχίζει να έχει ως προτεραιότητά της την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων και συνεργειών που μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις και να συμβάλουν σε ένα καλύτερο αύριο για όλους.