Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους

Η Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους είναι βασικό κομμάτι του τρόπου που εργαζόμαστε στη Nestlé. Εστιάζει σε συγκεκριμένους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας μας – νερό, διατροφή και αγροτική ανάπτυξη – όπου μπορεί να αναπτυχθεί η μέγιστη αξία τόσο για την κοινωνία όσο και για τους μετόχους μας.

Βραβείο Αμοιβαίου Οφέλους 2012

Το Βραβείο για τη Δημιουργία Αμοιβαίου Οφέλους δημιουργήθηκε από τη Nestlé το 2009.

ΠΕΔΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ