Ψάχνω για δωρεά/χορηγία από την εταιρεία ή κάποια από τις μάρκες σας. Τι να κάνω;

Κατά καιρούς πραγματοποιούμε δωρεές ή χορηγίες σε εταιρικό επίπεδο ή σε επίπεδο μαρκών, ανάλογα με τις προτεραιότητες και τις δυνατότητές μας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στις τρεις βασικές περιοχές δραστηριοποίησης της φόρμα επικοινωνίας, που είναι η Διατροφή, το Νερό και η Αγροτική Ανάπτυξη. Επίσης προτεραιότητα βάζουμε και στην υποστήριξη οικογενειών χαμηλού εισοδήματος μέσω των αρμόδιων μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και αιτήματα που προέρχονται από περιοχές όπου λειτουργούμε γραφεία ή εργοστάσια.

Εάν η πρωτοβουλία, η εκδήλωση ή ο οργανισμός σας σχετίζεται με κάτι από τα παραπάνω, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε email στη διεύθυνση nestle.donations@gr.nestle.com. Στο αίτημά σας είναι σημαντικό να περιλάβετε το όνομα και τους σκοπούς της οργάνωσης/εταιρείας που εκπροσωπείτε, περιγραφή της εκδήλωσης/πρωτοβουλίας που θέλετε να υποστηρίξουμε, τους λόγους για τους οποίους απευθύνεστε στην εταιρεία ή κάποια από τις μάρκες μας, καθώς και το ακριβές ποσό/ ποσότητα προϊόντων που μπορεί να μας ζητάτε.

Θέλετε κάτι ακόμα; φόρμα επικοινωνίας