Η Nestlé 1η στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Η Nestlé Ελλάς νικήτρια της κατηγορίας «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη–CSR–Άνθρωπος»