Διπλή βράβευση για την Nestlé Ελλάς

Σημαντικές διακρίσεις στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού