Βραβείο για τις εξαγωγές μας

Η Nestlé Ελλάς εξάγει τις ελληνικές μάρκες της σε όλο τον κόσμο