60 χρόνια Nescafé Frappé

60 χρόνια Nescafé Frappé

60 χρόνια Nescafé Frappé

Ειδικά αφιερωμένος χώρος στην 82η ΔΕΘ