Επενδύουμε στην Ελλάδα

Επενδύουμε στην Ελλάδα

Επενδύουμε στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η επένδυση 8,5 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο του καφέ